Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă

water

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă 
şi de canalizare – o nouă modalitate de gestionare a acestui serviciu şi stabilire a obligaţiunilor şi drepturilor între autorităţile publice locale şi operatori din Republicii Moldova

Conform Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare nr. 303/2013, care va intra în vigoare din data de 14.09.2014, autorităţile publice locale urmează să implementeze o nouă modalitate de gestiune a serviciului în cauză, prin încheierea cu operatorii a unor contracte de delegare a drepturilor de gestiune.

În cazul municipiului Chişinău, acest contract este prevăzut şi de Acordul de Împrumut încheiat între ACC şi Banca Europeană pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare şi Contractului de finanţare între ACC şi Banca Europeană pentru Investiţii, din 19.12.2013, garantate de către Municipalitatea Chişinău, care sunt menite să asigure finanţarea şi buna-realizare, în următorii 4 ani, a unui amplu program de investiţii prioritare, în valoare de peste 60 mil. EUR.

Dreptul de aprobare a delegării acestor servicii îi aparţine Consiliului municipal Chişinău, care a şi adoptat în acest sens decizia 9/55 din 18.12.2013.

În prezent, S. A. „Apă-Canal Chişinău” se află la etapa de pregătire a documentaţiei pentru demararea Programului de Investiţii Prioritare, precum şi de realizare a condiţiilor obligatorii pentru debursarea creditelor, inclusiv şi a celei privind semnarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare între Municipiul Chişinău şi ACC.

Proiectul Contractului de delegare a fost elaborat şi coordonat cu BERD, acesta incluzând un set de obligaţiuni şi drepturi, atât pentru ACC, cât şi pentru Municipalitatea Chişinău. În special, au fost stabiliţi un şir de indicatori cheie de performanţă pe care urmează să-i asigure ACC.